Historik

Såg i Syds jubileumsstiftelse instiftades 1986 efter beslut vid föreningens 25-årsjubileum året innan. Skälet var ett identifierat behov av att främst ge möjlighet för anställda inom medlemsföretagen att få bidrag till förkovran. Därutöver kunde även andra med ”kvalificerad utbildning anpassad för sågverksbranschen” komma i fråga. Det pekades specifikt på att utlandsvistelse med inriktning på språkstudier men även marknadsstudier, främjande av export och utveckling av teknik som prioriterade syften.

Redan året därpå, 1987, förändrades ändamålsparagrafen. Skälet är höljt i dunkel, men den lydelse som länsstyrelsen godkände i februari 1987, och som fortfarande gäller, lyder:

Ändamål

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja sågverksindustrins utveckling, främst vad avser de skogliga råvarorna, och skall tillgodose detta ändamål genom utgivande av bidrag till forskning och utveckling.

Målgrupp

Bidrag kan lämnas till enskilda personer, organisationer och institutioner. Prioritering skall ske av personer verksamma inom Såg i Syd eller dess dotterföretag samt inom medlemsföretag. Bidrag utgår i form av forsknings- eller utvecklingsbidrag till juridiska personer och till enskilda personer.

När sker utlysning

Utlysning sker under hösten så snart det blir känt från fondförvaltaren vilket årligt belopp som kan delas ut. Då sänds information Såg i Syds medlemsföretag samt till nedanstående institutioner.

Chalmers Tekniska högskola
Högskolan Väst, Trollhättan
Karlstads Universitet
Kungliga Tekniska Högskolan
Linköpings Universitet
Linnéuniversitetet
Luleå Tekniska Universitet
Lunds Tekniska Högskola
Nässjö Träcentrum
Stockholms Universitet
Sveriges Lantbruksuniversitet
Högskolan i Skövde
Skogsmästarskolan
Skogshögskolan
Skogforsk

Är stipendiet relevant för fler institutioner/organisationer? Hör av dig till Såg i Syd så ordnar vi det till nästa gång.

När beslutas om stipendiater?

I mitten av januari, året efter utlysning, samlas stipendienämnden och går igenom ansökningarna. Stipendienämnden för 2024 års beslut består av:

Landshövding Helena Jonsson, ordf.
Åsa Rydell Blom, Linneuniversitetet
Anna Werbitsch – Arnell, Träcentrum
Tomas Alsmarker, Svenskt Trä
Nicklas Gerhardsson, Ingarps Trävaror
PerArne Nordholts, Såg i Syd

När sker utbetalning

Så snart nämnden fattat beslut kontaktas alla stipendiater med besked om utfallet. De som tilldelats ett belopp får återkomma med kontonummer för utbetalning, vilket sker så snart det är möjligt.

Gör så här:

Skicka Din ansökan till:
Sågverksföreningen SÅG I SYD
Västra Storgatan 12, 4 tr
553 15 JÖNKÖPING
eller till:
e-post: perarne.nordholts@sagisyd.se.

Motivera hur ett stipendium kan hjälpa Dig att bidra till att uppfylla stiftelsens syfte, sökt belopp och hur pengarna ska användas. Vi vill också ha faktauppgifter om Dig själv eller Din organisation och Din dagliga verksamhet.
Välkommen med din ansökan senast den 30 december.

Ytterligare information kan Du få genom
PerArne Nordholts på telefon 036-34 30 01 eller 070-483 15 00.

Sammanställning av stipendiater, Såg i Syds Jubileumsstiftelse t.o.m. 2023