Tillstånd för virkesupplag vid allmän väg

Publicerat

Trafikverket har regler kring avlägg vid allmän väg. Dessa regler ändras nu och den tidigare möjligheten att ansöka generella och gratis tillstånd för avlägg försvinner från årsskiftet.

Från och med den 1 januari 2020 krävs tillstånd för alla upplag vid allmänna vägar. Det gäller alltså ALLA upplag och ansökan kan innehålla flera upplag. Varje ansökan kostar 2300 kr.

Från och med den 1 januari 2020 går det alltså inte längre att få generellt tillstånd för upplag. Tidigare var det möjligt för vägnummer över 500 samt har en max hastighet om 80 km/tim och att vägen trafikeras av färre än 2000 fordon per dygn. Denna möjlighet gäller alltså inte längre från årsskiftet.

De tidigare generella dispenser som utfärdats gäller till och med utgångsdatum.

Anledningen till att tillämpningen ändras är för att Trafikverkets revisorer har granskat frågan och det finns tydligen inte någon möjlighet för Trafikverket att ge generella dispenser.