Ansök om stipendier ur SÅG I SYDs jubileumsstiftelse

Vilka kan söka?
Enskilda personer, organisationer och institutioner kan söka sti­pendier ur SÅG I SYDs Jubileumsstiftelse.

Till vad kan man söka?
Stiftelsens syfte är att främja sågverksindustrins utveckling, och då främst när det gäller de skogliga råvarorna i vid bemärkelse. Sti­pendiet delas normalt ut som forsknings- och utvecklingsbi­drag till juridiska och enskilda personer. För 2019 finns utdelningsbara medel om ca 150 000 kr

Gör så här:
Skicka in Din ansökan till Sågverksföreningen SÅG I SYD, Box 37, 551 12 JÖNKÖPING eller e-post: info@sagisyd.se. Motivera hur ett stipendium kan hjälpa Dig att bidra till att uppfylla stiftelsens syfte, sökt belopp och hur pengarna ska användas. Vi vill också ha faktauppgifter om Dig själv eller Din organisation och Din dagliga verksamhet.

Din ansökan vill vi ha senast den 1 november 2019
Ytterligare information kan Du få genom PerArne Nordholts på telefon 036-34 30 01 eller 070-483 15 00.