Såg i Syds stämma 2020

Publicerat

Årets föreningsstämma hölls tisdagen den 2 juni. Stämman var den 60:e i ordningen efter föreningens bildande 1960. Omständigheterna gjorde dock att jubileumsåret passerade utan festligheter. P.g.a. mötesrestriktionerna kunde en fysisk stämma inte hållas, istället hölls stämman som ett webbmöte. 19 personer deltog på stämman. VD gjorde en kort presentation av verksamhetsåret. För 2019 blev medlemsföretagens samlade produktionsvolym 3,2 milj m3 (+175’) sågad vara. Det är över 1 milj. m3 mer än närmaste svenska aktör. Antalet medlemmar var vid årets utgång 55 (-1). Av dessa var 31 st sågande medlemmar som producerade vid 43 sågverk (genomsnitt 74’ m3).  Lennart Svensson, Gyllsjö, omvaldes som föreningens ordförande. Också övriga ledamöter som stod på tur för val, omvaldes. Som sammankallande i valnämnden valdes Bo Skacke. Nyval till valnämnden gjordes av Thomas Markusson, Ekenässjön och Ralf Ekbäck, Växjö efter Åke Berg, Mörlunda och Thomas Löndahl, Hökön. Nyval skedde av revisorer, som ordinarie valdes Jonas T Bernersson med suppleant Sandra Hvitman, båda från revisionsfirman BDO. Medlems och serviceavgifterna beslutades vara oförändrade.

Organisation