Såg i Syds Jubileumsstiftelses stipendiater 2020 är utsedda

Publicerat

Bland elva inkomna ansökningar valde nämnden att premiera fyra. Vi tackar alla som visat intresse och gratulerar de utvalda samt önskar dem lycka till i sitt fortsatta arbete.

Ida Kihlgren, SLU. Publikation över forskningsresultat om ökat värdeutbyte genom scanning före aptering.
25 000 kr

Peter Lerman, Linnéuniversitetet. Utrustning för att forska kring diffusionsdriven virkestorkning.
50 000 kr

Tinh Sjökvist, Linnéuniversitetet. Studieresa till Japan, fördjupning av kunskap om träfasader.
35 000 kr

Karl Åhlund, Chalmers. Verktyg och material för forskningslaborationer om klyvning av trä.
15 000 kr