Såg i Syds dotterbolag PanCert expanderar

Publicerat

Medlemmar och skogsägare i Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp (SSCG) hälsas välkomna som kunder till Såg i Syds dotterbolag PanCert. Certifieringsverksamheten hos SSCG avvecklas till årsskiftet och alla befintliga skogs- och skogsindustriföretag som så önskar ansluts till PanCerts FM-paraply och/eller CoC-paraply. Antalet anslutna företag i PanCerts paraply kan därmed uppgå till närmare 80, varav drygt 50 härrör från SSCG. Därutöver administrerar PanCert sedan tidigare ett 25-tal Såg i Syd-medlemmar med egna certifikat vilka enligt regelverken inte inryms inom certifieringsparaplyet.

I tillägg till ovanstående kommer även ca 400 skogsägare från SSCGs paraply att erbjudas skogscertifiering via PanCert.