ANSÖK OM STIPENDIER

Publicerat

stipendier ur SÅG I SYDs jubileumsstiftelse


Stiftelsen delar tyvärr inte ut några medel under 2021. Ny ansökningsomgång inför 2022 strtar under hösten 2021. Håll utkik här på hemsidan.

Vilka kan söka?
Enskilda personer, organisationer och institutioner kan söka stipendier ur SÅG I SYDs Jubileumsstiftelse.

Till vad kan man söka?
Stiftelsens syfte är att främja sågverksindustrins utveckling, och då främst när det gäller de skogliga råvarorna i vid bemärkelse. Stipendiet delas normalt ut som forsknings- och utvecklingsbidrag till juridiska och enskilda personer. Stiftelsen är fri att utse en eller flera stipendiater samt att fördela beloppet utifrån hur väl den sökande bedöms nå stiftelsen syften.


Ytterligare information kan Du få genom PerArne Nordholts på telefon 036-34 30 01 eller 070-483 15 00.