ANSÖK OM STIPENDIER

Publicerat

stipendier ur SÅG I SYDs jubileumsstiftelse

Vilka kan söka?
Enskilda personer, organisationer och institutioner kan söka stipendier ur SÅG I SYDs Jubileumsstiftelse.

Till vad kan man söka?
Stiftelsens syfte är att främja sågverksindustrins utveckling, och då främst när det gäller de skogliga råvarorna i vid bemärkelse. Stipendiet delas normalt ut som forsknings- och utvecklingsbidrag till juridiska och enskilda personer. Inför årets ansökningar uppgår det samlade stipendiebeloppet till 240 000 kr. Stiftelsen är fri att utse en eller flera stipendiater samt att fördela beloppet utifrån hur väl den sökande bedöms nå stiftelsen syften.

Gör så här:
Skicka in Din ansökan till
SÅG I SYD, Box 37, 551 12 JÖNKÖPING
eller e-post: info@sagisyd.se

Motivera hur ett stipendium kan hjälpa dig att bidra till att uppfylla stiftelsens syfte och hur det sökta beloppet ska användas Vi vill också ha faktauppgifter om dig själv eller din organisation och din dagliga verksamhet.

Din ansökan vill vi ha senast den 30 december 2021
Ytterligare information kan Du få genom PerArne Nordholts på telefon 036-34 30 01 eller 070-483 15 00.