*Tips! För att få bästa förutsättningar på hemsidan  – rekommenderar vi chrome som webbläsare

Såg i Syd

De privata köpsågverkens organisation i södra Sverige

Såg i Syd är de privata köpsågverkens organisation i södra Sverige. Geografiskt innbär detta hela Götaland samt Södermanland och Närke.

Alla medlemsföretagen hanterar trä. Huvudsakligen genom egen försågning, men i många fall genom hyvling och annan vidareförädling, eller genom handel med sågade trävaror.

Våra medlemsföretag

Bitterna Såg & Trävaru AB

https://www.bitternasag.se/

Värendskog AB

www.varendskog.se/

Kurt Lagergrens Trävaru AB

http://www.kltab.se/

Frödinge Skog

www.frodingeskog.se/

Derome Timber AB, Maa

https://www.derome.se/

Derome Timber AB, Okome

https://www.derome.se/

Derome Timber AB, Kinnared

https://www.derome.se/

Derome Timber AB, Anneberg

https://www.derome.se/

Sandåsa Timber AB, Forssjö

http://www.sandasa.se/

Sandåsa Timber AB, Sandåsa

http://www.sandasa.se/

ATA Timber AB, Åboda

https://www.ata.nu/

ATA Timber R-vik AB, Sandsjöfors

https://www.ata.nu/

Frödinge-Hällerum Timber AB, Hällerum

https://www.fhtimber.se/

Sandåsa Timber AB, Åker

http://www.sandasa.se/

Stigma Hyvleri AB

https://www.stigma.se/

Sweden Timber AB

http://www.swedentimber.se/

Trä & List i Helsingborg AB

http://tralist.com/

Wallnäs Timber AB

http://wallnas.se/

Åsljunga Pallen AB

http://www.asljungapallen.se/

Hanåsa Sågverks AB

http://www.hanasasag.com/page.php

Sweden Timber Hjortkvarn AB

http://www.hjortkvarn.com/

Hållanders Sågverk AB

http://www.hallanders-sagverk.se/hem

Ingarps Trävaror AB

http://www.ingarpstra.se/

Jansson & Karlsson Timber Sweden AB

http://www.jktsab.n.nu/

Karla Trä, AB

https://karlatra.se/

Knäredssågen AB

http://www.sawmill.se/

Liareds Trävaror AB

http://liaredstra.com/

Lida Timber AB

http://lidatimber.se/

Nilssons Trävaru AB, Herman

http://www.hn-tra.se/

Nydala Trävaru AB

http://www.nydalatravaru.se/

Småland Timber AB

https://www.rtab.eu/

Derome Timber AB, Derome

https://www.derome.se/

Ekenäs Timber AB

http://etimber.se/

Ekeryds Trävaruaffär AB

http://www.ekerydstra.se/

Eksjö Industri AB

http://eksjoindustri.se/

Emmaboda Hyvleri AB

https://www.emmabodahyvleri.com/

Fegens Sågverk AB

http://www.fegenssag.se/

Fransson & Neij AB

https://www.fntimber.se/

Frödinge Hällerum Timber AB, Frödinge

https://www.fhtimber.se/

Gratts International AB

http://www.gratts.se/

Gyllsjö Träindustri, AB

http://www.gyllsjo.se/

JGA Skog AB

https://jga.se/

ATA Timber AB, Moheda

https://www.ata.nu/

ATA Timber AB, Eneryda

https://www.ata.nu/

ATA Timber Widtsköfle AB

https://www.ata.nu/

ATA Timber R-vik AB, Rörvik

https://www.ata.nu/

Bjernareds Sågverk AB

http://bjernared.se/

Bäckebo Sågverk

http://www.backebosagverk.se/

Calvea Timber AB

https://www.calvea.se/

Carlsson Trävaru AB, Lars

http://carlssontra.se/

Bodafors Trä AB

http://www.bodafors.se/

Ansgarius Svensson AB

http://www.ansvab.se/