Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

SÅG I SYD-företag i T län

Kapacitet m3 sågade trävaror

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

HJORTKVARN TIMBER AB
Eric Tamm
Maria Tiri
Leif Gödecke 

Stolpabacken 3
697 93 Hjortkvarn
E-post (Eric Tamm): eric.tamm@hjortkvarn.com
E-post (Maria Tiri): maria.tiri@hjortkvarn.com
E-post (Leif Gödecke): leif.godecke@hjortkvarn.com
Mobiltelefon Eric Tamm: 070-9989997
Mobiltelefon Maria Tiri: 072-5851764
Mobiltelefon Leif Gödecke: 070-583 52 06 

Hyvleri