Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

SÅG I SYD-företag i O-P-R län

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

ELLWOOD AB
Lars Löfgren
Göran Cederberg

Box 298
431 24 Mölndal
E-post: goran@ellwood.se
Telefon: 031-27 91 30,
031-27 83 40
Telefax: 031-27 82 20

Virkeshandel

Grimboåsen 5
417 49 Göteborg
E-post: reino.thor@gratts.se
Telefon: 031-55 25 10,
031-55 25 30

Träförädling
Grossist 

HÅLLANDERS SÅGVERK AB
Olof Hållander
Christer Hållander

Bäckhamra, Box 6014
514 06 Dalstorp
E-post:
info@hallanders-sagverk.se
olof@hallanders-sagverk.se
christer@hallanders-sagverk.se
Telefon: 0321-53 20 80,
0321-53 20 81, 53 20 82
Telefax: 0321-53 20 89

Klenlinje

Kapacitet: 4 

LEVENE SÅG AB
Dan Hermansson

Furubacken 1
534 93 Stora Levene
E-post: levene@levene-sag.se
Telefon: 0512-78 20 00
Telefax: 0512-78 20 99

Bandsåg
Klenlinje

Kapacitet: 4 

Hyvleri
Impregnering 

LIAREDS TRÄVAROR AB
Torbjörn Strålin

523 91 Ulricehamn
E-post: info@liaredstra.com
Telefon: 0321-430 22
Telefax: 0321-431 40

Bendred

Kapacitet: 3 

STIGMA HYVLERI AB
Besim Shulemaja

Älvshult 124
311 63 Älvsered
E-post: info@stigma.se
Telefon: 0325-189 70
Telefax: 0325-314 80

 

Hyvleri
Golv
Paneler
Ändspont 

Sörsågen 4
543 92 Tibro
E-post: bi@sorsagen.se
Tfn: 0504-616 60
Fax: 0504-101 69

Hyvleri
Lamellsågning
Fingerskarvning
Sortering av konstruktionsvirke
Pelletstillverkning m m