Köpsågverken i södra Sverige

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Länkar

Enskilda Sågverk
De medlemsföretag i SÅG I SYD som har egna hemsidor kan man hitta under länken Medlemsföretag i menyn. Sökning kan göras både efter bokstav och län. Blå färg markerar länk till företagets egen hemsida.

Producera Mera
PM Skog är de sydsvenska privata köpsågverkens skötselguide. Den ger tips till dig som vill bruka din skog för att producera virke av hög kvalitet. För framtiden. För stunden.

PanCert
är de sydsvenska köpsågverkens organ för certifiering inom certifieringssystemen PEFC och FSC®.

Svenskt Trä
Den gemensamma organisationen för fd STEF, Träinformation och Träforsk.

Sveriges Träbyggnadskansli
Information om arbetet med det nationella träbyggnadsprogrammet.

CEI Bois
Samarbetsorganisation för hela den europeiska träindustrin med säte i Bryssel.

ECS Entreprenörscertifiering Skog AB
Bolag som certifierar skogsentreprenörer enligt PEFC

Sågtjänst i Syd AB
Sågtjänst finns i Växjö och servar över 100 sågverk i södra och mellersta Sverige med förnödenheter, reservdelar och utrustning.

VMK/VMU
Riksorganisation för landets virkesmätning.

VMF Syd
Hemsida för den sydsvenska virkesmätningeföreningen där köpare och säljare samverkar för opartisk virkesmätning.

VMF Qbera
VMF Syd:s motsvarighet i mellansverige.

SDC
Skogsnäringens IT-företag.

Skogsstyrelsen
Det gemensamma namnet för Skogsstyrelsen och dess fem regioner.

Linnéuniversitetet
Utveckling och forskning med koppling till sydsvensk skogsnäring.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Universitetet ”som utvecklar kunskapen om det som lever och växer” däribland skog!

Skogforsk
Det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen.

SP Trätek
Bedriver forskning och industriell utveckling med syfta att stärka konkurrenskraften för trä som material och för olika träprodukter.

Sågverkens Riksförbund
Central branschförening för landets köpsågverk, d v s de sågverksföretag som i huvudsak baserar sin produktion på inköp av råvaror.

Sågverken Mellansverige
Såg i Syds nordliga grannförening, intresseorganisation för köpsågverk i Mellansverige.

SåGAB
Landets nordligaste köpsågverksförening.

SkogsSverige på Internet
Den samlade sidan för hela SkogsSverige. Bästa vägen in när man vill komma fram till rätt hemsida i allt vad som gäller landets skogsnäring.

Skogs-Elmia
Världens största skogsmässa.

Smelink
Innehåller all tänkbar information för mindre och medelstora företag. Levererar hemsidor till Sveriges företag. Informationshantering på småländskt sätt!