Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

SÅG I SYD-företag i H län

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

Box 145
590 80 Södra Vi
E-post: info@ansvab.se
Telefon: 0492-201 05
Telefax: 0492 206 00

Ramsåg

Kapacitet: 2

 

Bergs Väg 13
570 84 MÖRLUNDA
E-post: morlunda@bergstimber.se
Telefon: 0495-24 55 00
Telefax: 0495-231 29

Bandreducerlinje
Bandsåg
Cirkelsåg
Klenlinje

Kapacitet: 8

Hyvleri
Hållfasthetssortering
Brikettillverkning 

Bråtemålavägen 4
380 40 ORREFORS
E-post: orrefors@bergstimber.se
Telefon: 0481-343 40
Telefax: 0481-308 10

Cirkelreducerlinje


Kapacitet: 6

Hyvleri
Brikettillverkning

Bergs Väg 13
570 84 MÖRLUNDA
E-post: skog@bergstimber.se
Telefon: 0495-24 55 50
Telefax: 0495-492 50

 

Råvaruinköp
Skogsbrukstjänster

BRIDGEHILL AB
Ronney Jarl

Strandvägen 13
382 34  NYBRO
E-post: ronney.jarl@bridgehill.se
Telefon: 070-848 14 39

 

Trävaruhandel

BÄCKEBO SÅGVERK AB
Ulrika Franzén Friman

Bäckebovägen 25
380 44 ALSTERBRO
E-post: info@backebosagverk.se
Telefon: 0481-542 60
Telefax: 0481-542 24

Bandsåg

Kapacitet: 3

 

EMMABODA HYVLERI AB
Bo Gustafsson

Box 125
Vegagatan 5
361 22 EMMABODA
E-post: emmaboda.hyvleri@telia.com
Telefon: 0471-104 85
Telefax: 0471-130 85

 

Hyvleri

FRÖDINGE HÄLLERUM TIMBER AB
Torbjörn Svensson

Hällerum 224
598 93 VIMMERBY
E-post: info@fhtimber.se
Telefon: 0492-288 95
Telefax: 0492-403 03

Bandreducerlinje

Kapacitet: 3 

Hyvleri

FRÖDINGE SKOG AB
Christer Karlsson 

Frödinge
598 95 VIMMERBY
E-post: administration@frodingeskog.se
Telefon: 0492-288 90
Telefax: 0492-403 03

 

Råvaruinköp
Skogsbrukstjänster

FÅGELFORS HYVLERI AB
Lars-Ola Svensson 

Bruksgatan 73
570 75 FÅGELFORS
E-post: fogelfors.hyvleri@hogsby.net
Telefon: 0491-512 00
Telefax: 0491-514-83

 

Hyvleri
Hållfasthetssortering
Pelletstillverkning 

GRANSJÖVERKEN AB
Patrik Siljemark

Gransjö
361 94 ERIKSMÅLA
E-post: info@gransjoverken.se 
Telefon: 0471-73 52 00
Telefax: 0471-73 52 20

Klingreducersåg

Kapacitet: 7 

Hyvleri
Hållfasthetssortering 

HANÅSA SÅGVERK AB
Arne Carlsson

Box 3
579 21 HÖGSBY
E-post: office@hanasasag.com
Telefon: 0491-205 77, 209 50
Telefax: 0491-205 80

Bandreducerlinje

Kapacitet: 2

Hyvleri

Hällerum 224
598 93 HÄLLERUM
E-post: info@fhtimber.se
Telefon: 0492-511 00
Telefax: 0492-510 50

Bandreducerlinje

Kapacitet: 3

Hyvleri

JARL TIMBER AB
Egil Freitag 

361 93 BROAKULLA
E-post: info@jarltimber.se
Telefon: 0471-483 00
Telefax: 0471-483 01

Bandreducersåg
Cirkelreducersåg
Klenlinje

Kapacitet: 6

Hyvleri
Byggkomponent
Emballagetillverkning
Hållfasthetssortering 

JONSRYD SÅGVERK AB
Sven E Petersson

Jonsryd 115
380 44 ALSTERBRO
E-post: info@jonsrydsagverk.se
Telefon: 0481-541 85,
0481-541 09

 

Sågning
Hyvleri
Impregnering 

LAGERGRENS TRÄVARU AB
Sven Lagergren
Anders Lagergren

Box 20
570 84 MÖRLUNDA
E-post: info@kltab.se
Telefon: 0495-236 70
Telefax: 0495-230 50

Cirkelreducersåg

Kapacitet: 3 

 

Box 48
579 02 BERGA
E-post: mats@hn-tra.se
Telefon: 0491-590 10, 590 20
Telefax: 0491-590 40

 

Hyvleri