Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

SÅG I SYD-företag i F län

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

Kvistorp
571 95 Nässjö
E-post: blomstra@telia.com
Telefon: 0380-240 76
Telefax: 0380-240 47

Bandsåg
Bandred

Kapacitet: 1 

Hyvleri

BODAFORS TRÄ AB
Dan Wareborn

Lilla Norget 1
571 95  NÄSSJÖ
E-post: bodafors.tra@bodafors.se
Telefon: 0380-55 70 70,
Telefax: 0380-66 00 70

 

 

Trävaruhandel
Virkesförädling
Impregnering

CALVEA TIMBER AB
Ronny Svanströmer

Vrigstadvägen 7 A
570 02  STOCKARYD
E-post: ronny@myexchange.se
Telefon: 0382-102 44
Mobiltfn: 073-334 03 60

Kapacitet: 3

Hyvleri
Impregnering
Trävaruhandel

EINARS TRÄ AB
Ingvar Egerhag 

Fabriksgatan 45
568 31 SKILLINGARYD
E-post: einarstra@telia.com
Telefon: 0370-706 85, 711 45
Telefax: 0370-716 88

 

Hyvleri

EKA SKOG AB
Ronnie Karlsson 

Barkäng
578 91 ANEBY
E-post: anebytimber@aneby.com
Telefon: 0140-230 05
Telefax: 0140-230 77

 

Virkeshandel

EKENÄS TIMBER AB
Tomas Markusson

Barkvägen 3
574 50 EKENÄSSJÖN
E-post: office@etimber.se
Telefon: 0383-346 50
Telefax: 0383-346 01
Mobil: 072-371 37 90 

Bandreducersåg

Kapacitet: 3 

Hyvleri

EKSJÖ INDUSTRI AB
Anders Magnusson
Anders Lindholm
Ullf Hilldén
Peter Elovsson

Box 255
575 23 EKSJÖ
E-post: info@eksjöindustri.se
Telefon: 0381-383 30
Telefax: 0381-174 14

Bandreducersåg
Klenlinje

Kapacitet: 5 

Hyvleri
Fingerskarvning
Hållfasthetssortering
Trähus
Måleri 

FEGENS SÅGVERK AB
Mikael Andersson
Bertil Andersson

Såggatan 8
333 31 SMÅLANDSSTENAR
E-post: mikael@fegensag.se
Telefon: 0371-333 30,
333 31, 333 32
Telefax: 0371-302 00

Bandreducersåg

Kapacitet: 4 

Hyvleri

FRANSSON & NEIJ AB
Bertil Neij
Patrick Karlsson

Trädgårdsgatan 41
553 16 JÖNKÖPING
E-post: timber@fntimber.se 
Telefon: 036-10 06 90
Telefax: 036-10 06 99

 

Träförädling
Grossist 

INGARPS TRÄVAROR AB
Nicklas Gerhardsson

Ingarp
575 95 EKSJÖ
E-post: office@ingarpstra.se
Telefon: 0381-405 00
Telefax: 0381-405 10

Bandreducersåg
Klenlinje

Kapacitet: 6 

Hyvleri
Fingerskarvning
Hållfasthetssortering
Impregnering
Exaktkapning
Målning

JOHANSSONS TRÄVARU AB, TURE
Lennart Johansson

Klevshult
568 92 SKILLINGARYD
E-post: info@tujo.se
Telefon: 0370-50 13 00, 50 13 10
Telefax: 0370-69 03-15

Cirkelreducersåg
Klenlinje

Kapacitet: 5 

Hyvleri
Hållfasthetssortering

KARLA TRÄ AB
Anders Larsson

Beth
565 95 BOTTNARYD
E-post: info@karlatra.se
Telefon: 036-250 56
Telefax: 036-250 16

Cirkelreducersåg

Kapacitet: 3 

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

LIDA TIMBER AB
Anders Josefsson


Hestravägen 37
330 26 BURSERYD
E-post: info@lidatimber.se
Telefon: 0371-366 50, 366 51
Telefax: 0371-507 55

Hyvleri
Virkeshandel 

NYDALA TRÄVARU AB
Ingemar Lindman

Nydala
570 03 VRIGSTAD
E-post: mail@nydalatra.se
Telefon: 0382-56 19 00
Telefax: 0382-310 54

Cirkelreducersåg

Hyvleri

OLOFSSONS HYVLERI AB
Stefan Andersson

Trävaruvägen 1
570 03 VRIGSTAD
E-post: stefan.andersson@brainvest.se
Telefon: 0382-344 40
Telefax: 0382-302 01

Hyvleri

RYDAHOLMS TRÄVARU AB
Bernt, Paul & Lars-Göran Martinsson

Box 104
Industrigatan 10
330 17 RYDAHOLM
E-post: bernt.martinsson@rtab.eu
Telefon: 0472-200 52
Telefax: 0472-205 00

Bandreducersåg
Cirkelsåg 

Hyvleri
Snicker
Emballagetillverkning 

SWEDEN TIMBER MALMBÄCK AB
Mikael Arvidsson

Timmervägen 1
570 21 MALMBÄCK
E-post: mikael@swedentimber.se
Telefon: 072-188 86 88

 

Hyvleri
Hållfasthetssortering

Box 30
567 21 VAGGERYD
E-post: per@tenhults.se
Telefon: 0393-120 35
Telefax: 0393-313 17

 

Impregnering
Exaktkapning
 

WALLNÄS AB
Bo Skacke

Vallnäs
598 98 MARIANNELUND
E-post: info@wallnas.se
Telefon: 0496-508 00
Telefon: 0496-500 52

Bandsåg

Hyvleri