Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

SÅG I SYD-företag i D län

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

SANDÅSA TIMBER AB
Sågverk Åker
Peter Gyllengahm

Forssa
647 52 Åkers Styckebruk
E-post: aker@sandasa.se
Telefon: 0159-316 15
Telefax: 0159-316 76

Bandred

Kapacitet: 7 

Hållfasthetssort
Fjärrvärmeleverantör 

SANDÅSA TIMBER AB
Sågverk Forssjö
Peter Gyllengahm

641 93 Katrineholm
E-post:
Telefon: 0150-734 10
Telefax: 0150-393 66 

Cirkelred
Klenlinje

Kapacitet: 7 

Hyvleri

SANDÅSA TIMBER AB
Träförädling Sandåsa
Anders Gyllengahm

Sandåsa
645 94 Strängnäs
E-post: sandasa@sandasa.se
Telefon: 0152-250 00
Telefax: 0152-255 37

Kapacitet: 6

Hyvleri
Fingerskarvning
Impregnering
Grundmålning
Brikettillverkn