Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Medlemsföretag W

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

WALLNÄS AB
Åke Nordström

Vallnäs
598 98 Mariannelund
E-post: info@wallnas.se
Telefon: 0496-508 00
Telefax: 0496-500 52

Bandsåg

Kapacitet: 5 

Hyvleri