Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Medlemsföretag V

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledning

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

VÄRENDSKOG AB
Klas Sandberg

Box 70
Tingsgatan 5
360 73 Lenhovda 
E-post: klas@varendskog.se 
Telefon: 0474-312 60
Telefax: 0474-304 11

 

Råvarubolag