Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Medlemsföretag T

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

Box 30
567 21 VAGGERYD
E-post: per@tenhults.se
Telefon: 0393-120 35
Telefax: 0393-313 17

Kapacitet: 3

Impregnering
Exaktkapning 

TRÄ & LIST I HELSINGBORG AB
Kent Eriksson
Göran Eriksson

Depågatan 87
254 64 Helsingborg
E-post: info@tralist.com
Telefon: 042-32 99 90
Telefax: 042-32 99 99

 

Grossist
Träförädling