Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Medlemsföretag S

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

SANDÅSA TIMBER AB
Sågverk Åker
Peter Gyllengahm


Forssa
647 52 Åkers Styckebruk
E-post: aker@sandasa.se
Telefon: 0159-316 15
Telefax: 0159-316 76

Bandreducerlinje

Kapacitet: 7


Hållfasthetssort
Fjärrvärmeleverantör

SANDÅSA TIMBER AB
Sågverk Forssjö
Peter Gyllengahm

Forssjö
641 93 KATRINEHOLM
E-post: peter.g@sandasa.se
Telefon: 0150-734 10
Telefax: 0150-393 66

Cirkelreducerlinje
Klenlinje

Kapacitet: 7 

Hyvleri
Pelletstillverkning 

SANDÅSA TIMBER AB
Träförädling Sandåsa
Anders Gyllengahm

Sandåsa
645 94 STRÄNGNÄS
E-post: sandasa@sandasa.se
Telefon: 0152-250 00
Telefax: 0152-255 37

Kapacitet: 6

Hyvleri
Fingerskarvn
Impregnering
Grundmålning
Brikettillverkn

SKÅNETIMMER AB
Peter Nilsson

Volontärvägen 3
281 50 Hässleholm
E-post: info@skanetimmer.se
Telefon: 0451-38 49 90
Telefax: 0451-613 21

Råvarubolag

STIGMA HYVLERI AB
Besim Shulemaja

Älvshult 124
311 63 Älvsered
E-post: info@stigma.se
Telefon: 0325-189 70
Telefax: 0325-314 80

Hyvleri
Golv
Paneler
Ändspont 

SWEDEN TIMBER MALMBÄCK AB
Mikael Arvidsson

Timmervägen 1
570 21 MALMBÄCK
E-post: mikael@swedentimber.se
Tfn: 072-188 86 88

 

Hyvleri
Hållfasthetssortering

Sörsågen 4
543 92 TIBRO
E-post: bi@sorsagen.se
Tfn: 0504-616 60
Fax: 0504-101 69

Hyvleri
Lamellsåglinje
Fingerskarvning
Sortering konstruktionsvirke
Pelletstillverkning m m