Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Medlemsföretag R

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

RYDAHOLMS TRÄVARU AB 
Bernt, Paul & Lars-Göran Martinsson

Box 104, Industrigatan 10
330 17 Rydaholm
E-post: info@rtab.nu
Telefon: 0472-200 52
Telefax: 0472-205 00

Bandred
Cirkelsåg

Kapacitet: 3 

Hyvleri
Snickeri
Emballagetillverkn