Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Medlemsföretag M

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

MAA SÅG AB
Anneli Andelén
Peter Sveiberg
Lenny Andersson

Mjöshult 105
311 62 Ullared
E-post: anneli@maa.se
peter@maa.se
lenny@maa.se 
Telefon: 0346-380 94, 380 57,
0346-380 51
Telefax: 0346-380 00 

Cirkelsåg

Kapacitet: 4 

MÖCKELN WOOD AB
Thomas Löndahl

Hökön 1071
280 72 Killeberg
E-post: thomas.londahl@mockelngruppen.se
Telefon: 0479-801 20
Thomas: 0479-801 25 
Mobil: 070-661 13 00
Telefax: 0479-801 35

Cirkelsåg

Kapacitet: 2 

Hyvleri
Virkeshandel