Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Medlemsföretag L

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

LAGERGRENS TRÄVARU AB, KURT
Anders Lagergren
Sven Lagergren

Box 20
570 84 Mörlunda
E-post: info@kltab.se
Telefon: 0495-236 70 (kontor)
0495-232 58 (bost)
0495-407 89 (bost)
Telefax: 0495-230 50

Cirkelred

Kapacitet: 3 

LEVENE SÅG AB
Dan Hermansson

Furubacken 1
534 93 Stora Levene
E-post: levene@levene-sag.se
Telefon: 0512-78 20 00
Telefax: 0512-78 20 99

Bandsåg
Klenlinje

Kapacitet: 4 

Hyvleri
Impregnering 

LIAREDS TRÄVAROR AB
Torbjörn Strålin

523 91 Ulricehamn
E-post: info@liaredstra.com
Telefon: 0321-430 22
Telefax: 0321-431 40

Bandred

Kapacitet: 3 

LIDA TIMBER AB
Anders Josefsson

Hestravägen 37
330 26 Burseryd
E-post: info@lidatimber.se
Telefon: 0371-366 50,
0371-366 51
Telefax: 0371-507 55

Hyvleri
Virkeshandel