Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Medlemsföretag K

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

KARLA TRÄ, AB
Anders Larsson

565 95 Bottnaryd
E-post: info@karlatra.se
Telefon: 036-250 56
Telefax: 036-250 16

Cirkelred

Kapacitet: 2 

KINNAREDSSÅGEN AB *
(ingår i Derome Timber AB)
Per-Uno Larsson

Box 33
310 74 Kinnared
E-post: per_uno.larsson@derome.se
Telefon: 0345-58 58 05
Telefax: 0345-58 58 70

Cirkelred

Kapacitet: 6 

Hyvleri

KNÄREDSSÅGEN AB
Håkan & Ingemar Mårtensson
Kjell Göstasson

Box 48
310 20 Knäred
E-post: info@sawmill.se
Telefon: 0430-509 10
Telefax: 0430-508 58

Cirkelred
Bandred

Kapacitet: 3 

Hyvleri

* Råvaruinköp genom
DEROME SKOG AB
Gunnar Jakobsson

Industrigatan 14
511 62 Skene
E-postadress: derome.skog@derome.se
Telefon: 0340-66 64 20
Telefax: 0340-408 99

Råvarubolag