Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Medlemsföretag J

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

JANSSON & KARLSSON TIMBER SWEDEN AB
Kjell Jansson
Ulf Karlsson
 

Älghornsvägen 21
296 72 YNGSJÖ
E-post: info@jktsab.se
Tfn: 070-574 07 77

 

Hyvleri
Virkeshandel

361 93 Broakulla
Telefon: 0471-483 00
Telefax: 0471-483 01

Bandred
Cirkelred
Klenlinje

Kapacitet: 6 

Hyvleri
Byggkomp
Emballagetillverkn
Hållfasthetssort
 

JOHANSSON TRÄVARU AB, TURE
Lennart Johansson

Klevshult
568 92 Skillingaryd
E-post: info@tujo.se
Telefon: 0370-50 13 00,
0370-50 13 10
Telefax: 0370-69 03 15

Cirkelred
Klenlinje

Kapacitet: 4 

Hyvleri
Hållfasthetssort 

JONSRYD SÅGVERK AB
Sven E Petersson

Jonsryd 115
380 44 ALSTERBRO
E-post: info@jonsrydsagverk.se
Telefon: 0481-541 85,
0481-541 09

 

Sågning
Hyvleri
Impregnering