Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Medlemsföretag I

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000
 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000
 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

INGARPS TRÄVAROR AB
Nicklas Gerhardsson

Ingarp
575 95 Eksjö
E-post: office@ingarpstra.se
Telefon: 0381-405 00
Telefax: 0381-405 10

Bandred
Klenlinje

Kapacitet: 6 

Hyvleri
Fingerskarvning
Hållfasthetssort
Impregnering
Exaktkapning
Målning