Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Medlemsföretag G

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000
 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

GRANSJÖVERKEN AB
(Ingår i Bergs Timber)
Patrik Siljemark

Gransjö
361 94 Eriksmåla
E-post: info@gransjoverken.se
Telefon: 0471-73 52 00
Telefax: 0471-73 52 20

Klingor
Reducerlinje

Kapacitet: 7 

Hyvleri
Hållfasthetssort 

Grimboåsen 5
417 49 Göteborg
E-post: reino.thor@gratts.se
Telefon: 031-55 25 10
Telefax: 031-55 25 30

Grossist
Träförädling 

Box 184
264 22 Klippan
E-post: info@gyllsjo.se
Telefon: 0435-222 30
Telefax: 0435-224 13

Bandred
Cirkelred

Kapacitet: 5

Emballagetillverkning