Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Medlemsföretag F

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

FEGENS SÅGVERK AB
Bertil Andersson
Mikael Andersson

Såggatan 8
333 31 Smålandsstenar
E-post: info@fegenssag.se
Telefon: 0371-333 30
0371-333 31
0371-333 32
Telefax: 0371-302 00

Bandred

Kapacitet: 4 

Hyvleri

FRANSSON & NEIJ AB
Bertil Neij
Patrick Karlsson

Trädgårdsgatan 41
553 16 Jönköping
E-post: timber@fntimber.se
Telefon: 036-10 06 90
Telefax: 036-10 06 99

Grossist
Träförädling 

FREDRICSONS TRÄ AB
Johan Bolinder
Mats Svensson

Box 55
232 21 Arlöv
E-post: info@fredricsons.com
johan.bolinder@fredricsons.com
mats.svensson@fredricsons.com
Telefon: 040-53 85 00
Telefax: 040-43 02 70

Grossist
Träförädling 

FRÖDINGE HÄLLERUM TIMBER AB *
Torbjörn Svensson

Frödinge
598 95 Vimmerby
E-post: info@fhtimber.se
Telefon: 0492-288 95
Telefax: 0492-403 03

Bandred

Kapacitet: 3

Hyvleri

FÅGELFORS HYVLERI AB
S-G & L-O Svensson

Bruksgatan 73
570 75 Fågelfors
E-post: fogelfors.hyvleri@hogsby.net 
Telefon: 0491-512 00
Telefax: 0491-514 83 

Klenlinje

Kapacitet: 2 

Hyvleri
Hållfasthetssort 

* Råvaruinköp genom
FRÖDINGE SKOG AB
Joakim Rosén

598 95 Vimmerby
E-post: administration@frodingeskog.se
Telefon: 0492-288 90
Telefax: 0492-403 03

Råvarubolag