Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Medlemsföretag D

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

DEROME TIMBER AB * 
Gunnar Jakobsson

Bjurumsvägen 14
432 87 Veddige
E-post: gunnar.jakobsson@derome.se
Telefon: 0340-66 65 75
Telefax: 0340-66 65 77

 

 

DEROME TIMBER AB *
Annebergssågen
Elias Brag

Älvåkersvägen 500
434 96 Kungsbacka
E-post: elias.brag@derome.se
Telefon: 0300-56 23 18
Telefax: 0300-56 23 81

Cirkelred

Kapacitet: 5 

Hyvleri
Trähustillverkning
Impregnering 

DEROME SÅG AB *
Per Andersson

Bjurumsvägen 14
432 87 Veddige
E-post: per.andersson@derome.se
Telefon: 0340-66 65 60
Telefax: 0340-66 65 77

Cirkelred

Kapacitet: 7 

Hyvleri
Fingerskarvning
Hållfasthetssort
Brikettillverkning 

DEROME TIMBER AB *
Kinnaredssågen
Ola Blohm

Box 33
310 74 Kinnared
E-post: ola.blohm@derome.se
Telefon: 0345-58 58 05
Telefax: 0345-58 58 70

Cirkelred

Kapacitet: 6 

Hyvleri

* Råvaruinköp genom
DEROME SKOG AB
Gunnar Jakobsson

Industrigatan 14
511 62 Skene
E-post: derome.skog@derome.se
Telefon: 0340-66 64 20
Telefax: 0340-408 99