Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Medlemsföretag C

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

CALVEA TIMBER AB
Ronny Svanströmer

Vrigstadvägen 7 A
570 02  STOCKARYD
E-post: ronny@myexchange.se
Telefon: 0382-102 44
Mobiltfn: 073-334 03 60

Kapacitet: 3

Hyvleri
Impregnering
Trävaruhandel

CARLSSON TRÄVARU AB, LARS
Lars, Olof & Anders Carlsson

Bro
360 23 ÄLMEBODA
E-post: info@carlssontra.se
Telefon: 0477-611 00
Telefax: 0477-611 15

Cirkelsåg
 
Kapacitet: 1

Hyvleri

CARLSTRÖM TRÄVARU AB, BRÖDERNA
Lars-Erik Carlström

Hemmeströ
280 20 BJÄRNUM
E-post: br.carlstrom@telia.com
Telefon: 0451-206 35
Telefax: 0451-208 09

Cirkelred

Kapacitet: 3

Hyvleri