Medlemsföretagen

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Medlemsföretag B

Kapacitet m3 sågade trävaror/år

1 = < 10 000
2 = 10-20 000
3 = 20-40 000 

4 = 40-60 000
5 = 60-80 000
6 = 80-100 000 

7 = 100-150 000
8 = > 150 000
 

Företag / Verksledare

Adress / Telefon

Utrustning / Kapacitet

Övrigt / Förädling

Bergs väg 13
570 84 MÖRLUNDA
E-post: morlunda@bergstimber.se
Telefon: 0495- 24 55 00
Telefax: 0495-531 29

Bandsåg
Bandred
Cirkelsåg
Klenlinje

Kapacitet: 8

Hyvleri
Hållfasthetssort
Brikettillverkning

BERGS TIMBER ORREFORS AB
Mats Bertilsson

Bråtemålavägen 4
380 40 ORREFORS
E-post: orrefors@bergstimber.se
Telefon: 0481-343 40
Telefax: 0481-308 10

Cirkelred

Kapacitet: 6  

Emballagetillv

Bergs väg 13
570 84 MÖRLUNDA
E-post: skog@bergstimber.se
Telefon: 0495-24 55 50
Telefax: 0495-492 50

 
 

Råvarubolag

BJERNAREDS SÅGVERK AB
Stefan Karlsson
Torbjörn Joelsson

Bjernared 202
311 67 Slöinge
E-post: stefan@bjernared.se
torbjorn@bjernared.se
Telefon: 0346-557 20
Telefax: 0346-77 00 79

Banred

Kapacitet: 2 

Hyvleri

Kvistorp
571 95 Nässjö
E-post: blomstra@telia.com
Telefon: 0380-240 76
Telefax: 0380-240 47

Bandsåg
Bandred

Kapacitet: 1

Hyvleri

BODAFORS TRÄ AB
Dan Wareborn

Lilla Norget 1
571 95  NÄSSJÖ
E-post: bodafors.tra@bodafors.se
Telefon: 0380-55 70 70
Telefax: 0380-66 00 70

 

 

Trävaruhandel
Virkesförädling
Impregnering

BRIDGEHILL AB
Ronney Jarl

Strandvägen 13
382 34  NYBRO
E-post: ronney.jarl@bridgehill.se
Telefon: 070-848 14 39

 

Trävaruhandel

BRÅTHULTS SÅGVERK, AB
Greger Jansson
 

Pl 2231
34391 Älmhult
E-post: jansson.greger@telia.com
Telefon: 0476-520 30,
Mobil: 070-697 41 45
Telefax: 0476-520 85

Klingsåg

Kapacitet: 1 

Hyvleri

BÄCKEBO SÅGVERK JARL FRANZÉN AB
Ulrika Franzén Friman 

Bäckebovägen 36
380 44 ALSTERBRO
E-post: info@backebosagverk.se
Telefon: 0481-542 60
Mobil: 070-547 42 60

Bandsåg

Kapacitet: 3