Köpsågverken i södra Sverige

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Såg i Syd

De privata köpsågverkens organisation i södra Sverige

Såg i Syd är de privata köpsågverkens organisation i södra Sverige. Geografiskt innbär detta hela Götaland samt Södermanland och Närke.

Alla medlemsföretagen hanterar trä. Huvudsakligen genom egen försågning, men i många fall genom hyvling och annan vidareförädling, eller genom handel med sågade trävaror. 

Läs mer om oss →

Utdelning av stipendier ur Såg i Syd's Jubileumsstiftelse 2018

Stipendienämnden i Såg i Syd's Jubileumsstiftelse har för 2018 beslutat om utdelning av stipendier till två sökanden:
- Rikard Jonsson, SkogForsk, Uppsala
- Peter Lerman, Linnéuniversitetet, Växjö

Vinnare av 2017 års sågverkslotteri blev Ingvi Johansson, Sävsjö. Vi säger GRATTIS och hoppas att den ihopfällbara trästegen från Träbiten i Tenhult skall komma till nytta!

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

En berättelse om svenskt trä

Skog och trä är en förnyelsebar resurs som bidrar till en hållbar framtid. Trä ger exportinkomster. Skog och trä skapar sysselsättning och en levande landsbygd. Sverige skogstillgångar av både barr och löv ökar sedan hundra år. Det torde finnas en otrolig potential för kommande generationer att med rätt kunskap tillvarata denna oändliga resurs.